Leader jaunumi 2014-2020

30jan.

TTB projekta darba grupa | 29.-30. janvāris

2020-01-30Leader jaunums

      29. un 30. janvārī mūsu darbības teritorijā norisinās darba grupas tikšanās starptautiskā projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam”. Darba grupā piedalās kolēģes no Biedrība Ropažu Garkalnes partnerībaBiedrība Sateka un Liepājas rajona partnerība. Apspriežam līdz šim īstenoto projektā un plānojam aktivitāti "Amatniecība, tūrisms. Meistarklases/pieredzes apmaiņa", kas norisināsies Saldū no 26. - 30. aprīlim.


Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.