Leader jaunumi 2014-2020

17jan.

EZIS | Jauno zinātnieku skola | 18. janvāris | Kandava

2020-01-17Leader jaunums
2020. gada 18. janvārī Kandavas Kārļa Mīlenbaha viduskkolā norisināsies "Jauno Zinātnieku skolas” piektā nodarbība, kur pulcēsies 50 jaunieši no 8. līdz 12. klasei. 

Darba kārtība 18012020

     Atgādinām, ka “Jauno Zinātnieku skola” norisināsies visa mācību gada garumā, kur vienu sestdienu katru mēnesi jaunieši iepazīs dabaszinātņu brīnumus, ciemojoties vairākās skolās Kurzemē. 
          - 2019. gada 28. septembrī norisinājās pirmās nodarbības Brocēnu vidusskolā, kas pulcēja 50 zinātkārus jauniešus no vairākiem novadiem, lai kopīgi apgūtu un izzinātu atomu uzbūvi, zvaigžņu spektrus, oksidēšanās pakāpes, cietas vielas, šķidrumus un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas un fizikālos procesus un citas! 
          - 2. nodarbība norisinājās Dobeles valsts ģimnāzijā 12. oktobrī, kuru laikā jaunieši varēja apgūt tādas tēmās, kā elektrostatika, potenciāls, kondensatori, galvaniskais elements, Voltas stabs, bateriju un akumulatoru uzbūve un materiālu elektrovadītspēja. 
          - 2. novembrī 50 jaunieši pulcējās Zemgales vidusskolā, lai satiktos jau trešo reizi un mācītos par metāliem, to reakcijām un aktivitāti. 
          - 4. nodarbība norisinājās 7. decembrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Nodarbības tēmas bija par vielu fāzēm, kristalizāciju, temperatūras ietekmi, kinētiku un reakcijas ātrumu.
     Nodarbības tiek organizētas sadarbībā ar Labratorium Zinātnes skolu.  Mācību gada noslēgumā tiks organizēts erudīcijas konkurss, kur jaunieši varēs pielietot savas jauniegūtās zināšanas, lai sacenstos savā starpā.

     Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī Saldū tiks organizēta „Zinātnes diena”, kuras laikā vietējā sabiedrība tiks iepazīstināta ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar vietējiem uzņēmumiem, kuros nepieciešami šo nozaru speciālisti, kā arī ar mācību iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, popularizēšanu un vietējai sabiedrībai ļaus saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studijas šajā virzienā.

      2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu var atpazīt arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).
      Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas vietējās rīcības grupām Saldus rajona attīstības biedrību, partnerību “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas Partnerību, biedrību “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”.

     Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

     Visa aktuālā informācija par projekta aktivitātēm, kā arī daudzi citi interesanti fakti un video par inženierzinātnēm ir pieejami sekojot līdzi www.facebook.com/projektsezis un Instagram: #projektsezis.