Leader jaunumi 2014-2020

04nov.

Projekts EZIS pulcē skolēnus Zemgales vidusskolā

2019-11-04Leader jaunums
     2019. gada 2. novembrī Zemgales vidusskolā norisinājās "Jauno Zinātnieku skolas” trešā nodarbība. 50 jaunieši no 8. līdz 12. klasei visas dienas garumā apguva visu par un ap metāliem.  Jaunieši bija no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kuldīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem. Visas dienas garumā jaunieši iepazina un apguva tādas tēmas, kā metālu aktivitāte, metālu reakcijas, amfotērie metāli, kā arī veica dažādas fizikālas un ķīmiskas reakcijas. Nodarbības vadīja Zinātnes skola Labratorium .
     Atgādinām, ka “Jauno Zinātnieku skola” norisināsies visa mācību gada garumā, kur vienu sestdienu katru mēnesi jaunieši iepazīs dabaszinātņu brīnumus, ciemojoties vairākās skolās Kurzemē. Nākošās nodarbības 7. decembrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Mācību gada noslēgumā tiks organizēts erudīcijas konkurss, kur jaunieši varēs pielietot savas jauniegūtās zināšanas, lai sacenstos savā starpā.

     Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī Saldū tiks organizēta „Zinātnes diena”, kuras laikā vietējā sabiedrība tiks iepazīstināta ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar vietējiem uzņēmumiem, kuros nepieciešami šo nozaru speciālisti, kā arī ar mācību iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, popularizēšanu un vietējai sabiedrībai ļaus saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studijas šajā virzienā.

      2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu var atpazīt arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).
      Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas vietējās rīcības grupām Saldus rajona attīstības biedrību, partnerību “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas Partnerību, biedrību “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”.

     Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

     Visa aktuālā informācija par projekta aktivitātēm, kā arī daudzi citi interesanti fakti un video par inženierzinātnēm ir pieejami sekojot līdzi www.facebook.com/projektsezis un Instagram: #projektsezis.