Leader jaunumi 2014-2020

22okt.

Biškopjiem pieredzes brauciens uz Daugavpili/Preiļiem projekta ''Bites-Medus-Cilvēki'' ietvaros

2019-10-22Leader jaunums
  23. - 25. oktobrī norisināsies pieredzes brauciens uz Daugavpili/Preiļiem.  Brauciena ietvaros notiks seminārs "Bišu vasks", kuru vadīs lektors Ivars Geiba, tāpat pieredzes gūšanai dosimies pie biškopjiem, kā arī apmeklēsim saimniecību ar medus ražotni. Braucienā piedalīsies nevien Saldus un Brocēnu novadu biškopji, bet arī Kandavas, Preiļu, Daugavpils un Lietuvas biškopji.

Brauciena darba kārtību skatīt šeit.

     Atgādinām, ka Saldus rajona attīstības biedrība un 8 partnerības no Latvijas, Lietuvas un Moldovas turpina īstenot starptautiskās sadarbības projektu “Bites-Medus-Cilvēki”. Laikā 2018. gada augusta līdz 2020. gada augustam tiks īstenotas 11 aktivitātes.

      Projektā iesaistīto Vietējo rīcības grupu un biškopju pārstāvji jau piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Moldovu, Rietavu, Ignalinu, Paģēģi Lietuvā, bijuši dalībnieki semināru ciklā “Biškopības produkti”(lektors Dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – “Iepakojuma risinājumi biškopības produktiem” (lektore Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava un  "Produktu mārketings un uzņēmuma atpazīstamības nodrošināšana" (lektore Vita Brakovska un Zanda Ozola, produkta PUPUCHI idejas radītāja).

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.