Leader jaunumi 2014-2020

13jūn

Izvērtēti 1. rīcības projekti

2019-06-13Leader jaunums

"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”"

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"

5.kārta (13.04.2019.-13.05.2019.)

Rīcībā Nr. 1 sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 450 000

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

 2019/AL06/5/A019.21.01/7

24,67

Atbilst

2

 2019/AL06/5/A019.21.01/28

24,33

Atbilst

3

 2019/AL06/5/A019.21.01/8

23,83

Atbilst

4

 2019/AL06/5/A019.21.01/9

23,67

Atbilst

5

 2019/AL06/5/A019.21.01/5

23,50

Atbilst

6

 2019/AL06/5/A019.21.01/22

23,00

Atbilst

7

 2019/AL06/5/A019.21.01/27

22,33

Atbilst

8

 2019/AL06/5/A019.21.01/20

22,33

Atbilst

9

 2019/AL06/5/A019.21.01/17

22,33

Atbilst

10

 2019/AL06/5/A019.21.01/16

22,17

*Atbilst

11

 2019/AL06/5/A019.21.01/26

22,01

**Noraidīts

12

 2019/AL06/5/A019.21.01/32

22,01

**Noraidīts

13

 2019/AL06/5/A019.21.01/34

22,00

**Noraidīts

14

 2019/AL06/5/A019.21.01/6

21,83

**Noraidīts

15

 2019/AL06/5/A019.21.01/3

21,33

**Noraidīts

16

 2019/AL06/5/A019.21.01/10

20,83

**Noraidīts

17

 2019/AL06/5/A019.21.01/19

20,68

**Noraidīts

18

 2019/AL06/5/A019.21.01/12

20,67

**Noraidīts

19

 2019/AL06/5/A019.21.01/15

20,33

**Noraidīts

20

 2019/AL06/5/A019.21.01/4

19,67

**Noraidīts

21

 2019/AL06/5/A019.21.01/33

19,51

**Noraidīts

22

 2019/AL06/5/A019.21.01/1

19,50

**Noraidīts

23

 2019/AL06/5/A019.21.01/25

19,33

**Noraidīts

24

 2019/AL06/5/A019.21.01/24

19,18

**Noraidīts

25

 2019/AL06/5/A019.21.01/23

19,17

**Noraidīts

26

 2019/AL06/5/A019.21.01/11

19,01

**Noraidīts

27

 2019/AL06/5/A019.21.01/2

19,00

**Noraidīts

28

 2019/AL06/5/A019.21.01/31

18,33

**Noraidīts

29

 2019/AL06/5/A019.21.01/30

18,17

**Noraidīts

30

 2019/AL06/5/A019.21.01/18

17,67

**Noraidīts

31

 2019/AL06/5/A019.21.01/29

17,00

**Noraidīts

32

 2019/AL06/5/A019.21.01/14

16,50

***Noraidīts

33

 2019/AL06/5/A019.21.01/13

15,17

***Noraidīts

34

 2019/AL06/5/A019.21.01/21

11,17

***Noraidīts

Skaidrojums:

*Pieteikums  Nr.10 atbilst, daļēja publiskā finansējuma pietiekamība

**Pieteikumi no  Nr.11-31 noraidīti finansējuma trūkuma dēļ

***Pieteikumi no Nr.32-34 noraidīti, jo nav iegūts minimālais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas kritērijiem

 

Esam priecīgi par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projekta iesniegumiem. Lēmumi tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā uz projekta iesniegumā norādīto korespondences adresi.