Leader jaunumi 2014-2020

13jūn

Izvērtēti 2. rīcības projekti

2019-06-13Leader jaunums

"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”"

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"

5.kārta (13.04.2019.-13.05.2019.)

Rīcībā Nr. 2 sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 360 000

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2019/AL06/5/A019.22.01/2

23,33

Atbilst

2

2019/AL06/5/A019.22.01/11

22,00

Atbilst

3

2019/AL06/5/A019.22.01/6

20,83

Atbilst

4

2019/AL06/5/A019.22.01/9

20,17

Atbilst

5

2019/AL06/5/A019.22.01/12

19,17

Atbilst

6

2019/AL06/5/A019.22.01/8

19,00

Atbilst

7

2019/AL06/5/A019.22.01/13

18,83

Atbilst

8

2019/AL06/5/A019.22.01/1

18,68

Atbilst

9

2019/AL06/5/A019.22.01/7

18,67

Atbilst

10

2019/AL06/5/A019.22.01/4

18,33

Atbilst

11

2019/AL06/5/A019.22.01/3

18,17

Atbilst

12

2019/AL06/5/A019.22.01/10

17,67

Atbilst

13

2019/AL06/5/A019.22.01/5

-

*Neatbilst

Skaidrojums:

* Pieteikums Nr.13 - noraidīts, neatbilst vietējās attīstības stratēģijai


Esam priecīgi par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projekta iesniegumiem. Lēmumi tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā uz projekta iesniegumā norādīto korespondences adresi.