Leader jaunumi 2014-2020

13jūn

Izvērtēti 3. un 4. rīcības projekti

2019-06-13Leader jaunums

"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”"

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"

5.kārta (13.04.2019.-13.05.2019.)

Rīcībā Nr. 3 sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 50 000

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2019/AL06/5/A019.22.02/1

8,50

Atbilst

 

"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”"

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"

5.kārta (13.04.2019.-13.05.2019.)

Rīcībā Nr. 4 sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 50 000

Nr.p.k.

Pieteikuma Nr. VRG

Punktu skaits

VRG Lēmums

1

2019/AL06/5/A019.22.03/1

8,33

Atbilst


Esam priecīgi par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projekta iesniegumiem. Lēmumi tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā uz projekta iesniegumā norādīto korespondences adresi.