Leader jaunumi 2014-2020

07jūn

Ludzā norisinās 6. aktivitāte projektā ''4xmāksla''

2019-06-07Leader jaunums
     Saldus rajona attīstības biedrība un 4 partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerība, Partnerība Laukiem un jūrai un Kandavas Partnerība turpina iesaistīties  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālā sadarbības projektā “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) 

     2019. gada 10.-14. jūnijā Ludzā norisināsies 6. aktivitāte Apmācības-meistarklase "4xmāksla Ludzā II", kur aktīvi darbosies sadarbības partneru mākslas skolas skolēni un pedagogi 3 meistarklasēs: Gaismas galdi, smilšu zīmējumi un kino, Grafiskais dizains - oforta spiedes iespējas, Par, ap un Brenda/Zīmola. Meistarklases tiek rīkotas, lai mākslas skolas skolēni iegūtu priekšstatu par smilšu kino veidošanas principiem un gaismas galdu iespējām, iepazītos ar brenda/ zīmola veidošanas principiem un mūsdienu tendencēm, apgūs pamatus smilšu zīmējumiem uz gaismas galdiem. Projekta Ludzas rajona partnerības 1. organizētajā aktivitātē mērķauditorija bija pedagogi, 2. aktivitātē - audzēkņi no 12. gadu vecuma.

     Aktivitātes darba kārtība pieejama šeit. 

      Projekta "4xmāksla" mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.

     Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Lai TOP!