Leader jaunumi 2014-2020

28mai.

Projekta ''Bites-Medus-Cilvēki'' sadarbības partneru biškopji tiekas Lietuvā Paģēģos

2019-05-28Leader jaunums
     No 2019. gada 29. - 31. maijam Lietuvā (Paģēģi) norisināsies projekta 7. aktivitāte - Pieredzes braucienu organizēšana pie profesionāliem biškopjiem un biškopju dalība prezentācijas pasākumā. Tās ietvaros paredzēta dalība konferencē un profesionālu biškopju apmeklējums. Aktivitātē piedalīsies 12 personas (biškopji un projektā iesaistīto vietējo rīcības grupu pārstāvji) no Latvijas.
     Saldus rajona attīstības biedrība un 8 partnerības no Latvijas, Lietuvas un Moldovas turpina iesaistīties  starptautiskā sadarbības projektā “Bites-Medus-Cilvēki”.
      Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada augusta līdz 2020. gada augustam.
   Projekta ietvaros vietējo rīcības grupu un nozares pārstāvjiem jau esam īstenojuši pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu uz Moldovu, kas notika 2018. gada augustā, semināru ciklu “Biškopības produkti”, kas notika 2019. gada janvārī un februārī. Seminārus vadīja Dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – Lietuvas Biškopības biedrības viceprezidents, Aleksandra Stulginska universitātes Kauņā lektors, dažādu pētniecisko darbu autors, profesionāls biškopis. 2019. gada martā un aprīlī esam organizējuši divus seminārus par tēmām “Iepakojuma risinājumi biškopības produktiem”, ko vadīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava un  "Produktu mārketings un uzņēmuma atpzīstamības nodrošināšana", ko vadīja  lektore ar 10+ gadu pieredzi darbā ar radošajiem uzņēmējiem Vita Brakovska un Zanda Ozola, produkta PUPUCHI idejas radītāja.   
     Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Lai TOP!