Leader jaunumi 2014-2020

05apr.

Saldū norisināsies Radošo eksperimentu nedēļa 2019

2019-04-05Leader jaunums
      Saldus rajona attīstības biedrība un 4 partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerība, Partnerība Laukiem un jūrai un Kandavas Partnerība tuprina iesaistīties  Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālā sadarbības projektā “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) 

     No 2019. gada 8. - 12. aprīlim Saldū norisināsies projekta 5. aktivitāte - Radošo eksperimentu nedēļa 2019, kuras ietvaros no 4 VRG teritoriju mākslas skolām sabrauks pedaggogi, kuri radoši darbosies gan izglītojot Saldus mākslas audzēkņus, gan arī paši piedalīsies radošās darbnīcās. Lekcijās un diskusijās var piedalīties visi interesenti. Radošās industrijas stāstos dalīsies gan Saldus mākslas skolas absolvente Zane Ernstreite zīmola "Nice place" pārstāve, gan arī modes māksliniece un gleznotāja Elita Patmalniece, uz diskusiju "Pat bērns to var!" aicinās SIA "Ekobloki".
     Darba kārtību skatīt šeit.

     Projekta "4xmāksla" mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.

     Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Lai TOP!