Leader jaunumi 2014-2020

26mar.

Aicinājums uz semināru ''Produktu mārketings un uzņēmuma atpzīstamības nodrošināšana''

2019-03-26Leader jaunums
     Saldus rajona attīstības biedrība aicina uz semināru  "Produktu mārketings un uzņēmuma atpzīstamības nodrošināšana", kas notiks 2019. gada 3. aprīlī, Kandavā, Talsu ielā 11, 1. stāvā – Kandavas novada muzeja telpās. Semināru vadīs lektore ar 10+ gadu pieredzi darbā ar radošajiem uzņēmējiem Vita Brakovska un Zanda Ozola, produkta PUPUCHI idejas radītāja. Plašāka informācija par Vitu Brakovsku pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv . Plašāka informācija par produktu PUPUCHI pieejama https://pupuchi.lv/ . Pieteikšanās uz semināru līdz 01.04.2019., rakstot e-pastu: srab@saldus.lv vai zvanot 27199751.  Seminārs ir bez maksas. Semināra darba kārtību skatīt šeit.

     Turpinām aicināt uz semināru  “Iepakojuma risinājumi biškopības produktiem”, kas notiks 2019. gada 30. martā, Saldū, Avotu ielā 12. Seminārus vadīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava. Pieteikšanās uz semināru līdz 28.03.2019., rakstot e-pastu: srab@saldus.lv vai zvanot 27199751.  Seminārs ir bez maksas. Semināru darba kārtību skatīt šeit.


    Saldus rajona attīstības biedrība un 8 partnerības no Latvijas, Lietuvas un Moldovas turpina iesaistīties  starptautiskā sadarbības projektā “Bites-Medus-Cilvēki”.
    Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada augusta līdz 2020. gada augustam.
    Projekta ietvaros vietējo rīcības grupu un nozares pārstāvjiem jau esam īstenojuši pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu uz Moldovu, kas notika 2018. gada augustā un  semināru ciklu “Biškopības produkti”, kas notika 2019. gada janvārī un februārī. Seminārus vadīja Dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – Lietuvas Biškopības biedrības viceprezidents, Aleksandra Stulginska universitātes Kauņā lektors, dažādu pētniecisko darbu autors, profesionāls biškopis.
    Projekta “Bites-Medus-Cilvēki” mērķis ir veicināt biškopības nozares attīstību sadarbības partneru teritorijās, veidojot jaunas saites un stiprinot biškopju – VRG – vietējo uzņēmēju sadarbību starptautiskā un starpteritoriālā līmenī, organizējot pieredzes apmaiņas,  braucienus, izglītojošus seminārus un piedaloties prezentācijas pasākumos, kā arī veicināt biškopības produktu noietu, rīkojot sabiedrības izglītošanas pasākumus.
     Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.