Leader jaunumi 2014-2020

13jūn

Pārskats par LEADER projektu konkursā 3 kārtās iesniegtajiem projektiem

2018-06-13Leader jaunums

3 kārtās Saldus rajona attīstības biedrībā iesniegti kopā 148 projektu iesniegumi:

    - 1. rīcībā "Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām” iesniegti 69 projektu iesniegumi;

    - 2. rīcībā „Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām” iesniegti 79 projektu iesniegumi.


1. rīcībā īstenoti 7 projekti (projekti. kuriem sācies uzraudzības periods) un 2. rīcībā īstenoti 9 projekti. 


Deatlizēts projektu iesniegumu pārskats pa kārtām un rīcībām pieejams šeit -> Projektu pārskats 13.06.2018.