Leader jaunumi 2014-2020

30mai.

Izvērtēti 4. kārtas projekti

2018-05-30Leader jaunums

Saldus rajona attīstības biedrība izvērtējusi Leader projektu konkursa 4. kārtā iesniegtos 9 projektu iesniegumus.

Pēc Leader projektu izvērtēšanas Saldus rajona attīstības biedrībā atbilstoši Stratēģijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, tie tālākai vērtēšanai tiek nodoti Lauku atbalsta dienestā.


Projektu iesniegumu vērtējuma kopsavilkums.


Nr. p.k.

Projekta numurs

Punktu skaits

Publiskais finansējums, EUR

VRG atzinums

1

2018/AL06/4/A019.21.01/8

23,67

35000,00

Atbilst

2

2018/AL06/4/A019.21.01/6

23,33

26544,63

Atbilst

3

2018/AL06/4/A019.21.01/1

21,17

12005,53

Atbilst

4

2018/AL06/4/A019.21.01/2

20,67

34802,73

Atbilst

5

2018/AL06/4/A019.21.01/9

18,5

5250,00

Atbilst

7

2018/AL06/4/A019.21.01/3

18

2752,75

Atbilst

6

2018/AL06/4/A019.21.01/4

17,67

12868,07

Atbilst

8

2018/AL06/4/A019.21.01/5

17,5

1229,53

Atbilst

9

2018/AL06/4/A019.21.01/7

15,5

5329,37

Neatbilst