Leader jaunumi 2014-2020

07mai.

Noslēgusies 4. kārta LEADER projektu konkursam 1. rīcībai - UZŅĒMĒJDARBĪBAI

2018-05-07Leader jaunums
3. maijā noslēdzās 4. kārta LEADER projektu pieņemšanai 1. rīcībā "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".  Šajā kārtā tika iesniegti 9 projekti.
Kopējais 4.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 199 515.57
4. kārtā pieprasītais ELFLA finansējums  EUR 135 882.61


Vietējā rīcības grupā mēneša laikā projekti tiks izvērtēti atbilstoši "Saldus un Brocēnu novada vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pēc tam projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.