Leader jaunumi 2014-2020

18apr.

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa

2018-04-18Leader jaunums
4. kārtā iesniedzot projektu, pie pavaddokumentiem obligāta prasība ir pievienot Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projekta vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu atbilstību.

Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu skatīt šeit.