Leader jaunumi 2014-2020

17apr.

Pieejami metodiskie norādījumi LEADER projektu konkursa projektu iesniegumu sagatavošanai

2018-04-17Leader jaunums
Izstrādāta jauna sadaļa, kur pieejami būtiskākie metodiskie norādījumi un normatīvie akti ar norādēm, rakstot projektu.  Jauno sadaļu meklē LEADER 2014-2020 apakšsadaļā METODISKIE NORĀDĪJUMI, kur var atrast arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu, kuru nepieciešams pievienot LAD EPS aizpildot projekta iesniegumu.
Turpināt uz Metodisko norādījumu sadaļu šeit.