Leader jaunumi 2014-2020

01mar.

Izsludināta 4. kārta LEADER projektu konkursam 1. rīcībai - UZŅĒMĒJDARBĪBAI

2018-03-01Leader jaunums

4. kārtā projektus var iesniegt tikai 1. rīcībā - atbalstam kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām, kur maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

-- 50 000 eiro (Nav atbalstāmas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas darbu izmaksas);

-- 25 000 eiro (ja projektā paredzēta tikai darbinieku produktivitātes kāpināšana)


Izsludinātās rīcības atbalsta apmēru kopsumma 199 515,57 EUR

Detalizēta informācija par LEADER projektu konkursu 4. kārtu un vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.


Ar Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldū un tīmekļvietnē http://srab.saldus.lv/; tīmekļvietnē http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/;

Kontaktinformācija – Sandra Fridrihsone, tālr.29494781, elektroniskā pasta adrese sandra.fridrihsone@saldus.lv