Leader jaunumi 2014-2020

06nov.

Izvērtēti Leader projektu konkursa 3. kārtas projektu iesniegumi

2017-11-06Leader jaunums

Saldus rajona attīstības biedrība izvērtējusi Leader projektu konkursa 3. kārtā iesniegtos 40 projektu iesniegumus.

Pēc Leader projektu izvērtēšanas Saldus rajona attīstības biedrībā atbilstoši Stratēģijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, tie tālākai vērtēšanai tiek nodoti Lauku atbalsta dienestā.

Projektu iesniegumu vērtējuma kopsavilkums. Skatīt šeit.