Leader jaunumi 2014-2020

05okt.

Noslēgusies Leader projektu konkursa 3. kārta

2017-10-05Leader jaunums

Ir noslēgusies Saldus rajona attīstības biedrības izsludinātā Leader projektu konkursa 3. kārta. Iesniegts 41 projekts

>1.rīcībā 21 projekts par kopējo summu 607 780,88 euro (pieejamais finansējums 260 000 euro); 

>2 rīcībā 20 projekti par kopējo summu 446 927,03 euro (piejamais finansējums 70 000euro).

Vietējā rīcības grupā mēneša laikā projekti tiks izvērtēti atbilstoši "Saldus un Brocēnu novada vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pēc tam projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.