Leader jaunumi 2014-2020

26sep.

Līdz Leader projektu 3. kārtas beigām palikušas 8 dienas

2017-09-26Leader jaunums

 

Saldus rajona attīstības biedrība aicina iepazīties ar  “Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2014 – 2020”.


Stratēģijas īstenošanai pieejams finansējums

 

1.     Rīcībā šādām darbībām:

 > Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

> Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

>Vides radīšanai un labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.

> Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

     
Izsludinātā summa 260 000 EUR

 

2.      Rīcībā šādām darbībām:

 > Vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. 

> Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai. 

Izsludinātā summa 70 000 EUR


Ar Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties:  

> Saldus rajona attīstības biedrībā Striķu ielā 2, Saldū

> Tīmekļvietnē http://srab.saldus.lv/ un tīmekļvietnē http://www.lad.gov.lv/


Kontaktinformācija Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore, tālr.29494781, e-pasts: srab@saldus.lv