Leader jaunumi 2014-2020

03sep.

Ir tapusi rokasgrāmata ''Bites-Medus-Cilvēki''

2020-09-03Leader jaunums
     Elektroniskā rokasgrāmata sagatavota Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros starpvalstu projektā “Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības izglītošana biškopības jomā. Akronīms Bites-Medus-Cilvēki” (Nr. 18-00-A019.333-000002).  

Rokasgrāmatas teksta autori:  Baiba Tikuma, Guntars Melnis 

Rokasgrāmatas pdf versija pieejama šeit. 
Rokasgrāmatas prezentācijas pasākums 2020. gada 6. septembrī demonstrācijas pasākumā "Bišu produktu pielietojuma iespējas virtuvē".