Leader jaunumi 2014-2020

26aug.

Jaunlutriņos īsteno LEADER projektu ''Viedais ciems Jaunmuižā''

2020-08-26Leader jaunums

     Jaunlutriņu attīstības biedrība kopš 2020.gada jūnija īsteno sabiedriskā labuma projektu „Viedais ciems Jaunmuižā” (Projekta Nr. 20-02-AL06-A019.2201-000004) ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

     Projekta mērķis ir, iesaistot Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu iedzīvotājus mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātēs, gada laikā radīt Viedā ciema idejas stiprināšanas programmu, kas apliecina sabiedrības atbalstu ilgtspējīgai attīstībai laukos un veicina pagastu sociālekonomisko izaugsmi.

     Projekta ietvaros ir iegādāti vairāki pamatlīdzekļi, kuru izmantošana rosinās visu paaudžu iedzīvotājus pievērsties izglītojošām, kulturālām un sportiskām nodarbēm.

     Uz baltajām digitālajām klavierēm Viedā ciema svētku laikā Maestro Raimonds Pauls uzlika savu parakstu ar vēlējumu bērniem cītīgi trenēties klavierspēlē. Saldus novada pašvaldības atbalstītājā projektā tiks iegādāti arī citi mūzikas instrumenti – melodiāns, blokflauta u.c., lai Jaunlutriņos varētu atvērt savu “Mazo mūzikas skolu”, un bērniem būtu iespēja apgūt papildus muzikālās prasmes turpat savā dzīvesvietā. Ja vēlies pieteikt savu bērnu kāda mūzikas instrumenta spēlēšanai, zvani vai raksti Baibai Zēbergai, tl.29805787, baibazeberga@inbox.lv

     Jauno TRX trenažieru komplektu jau izmantoja jauniešu projekta “Esiet kā vīri!” dalībnieki un vietējie sporta entuziasti, apgūstot treniņu programmu kopā ar profesionālu treneri Igoru Miņenko. Savukārt, pēc jauniešu ierosinājuma rotaļu laukums pie skolas tika papildināts ar betona tenisa galdu, un pirmais turnīrs tika organizēts jauniešu sporta svētkos. Ja vēlies izmantot jauno aprīkojumu sportošanai, droši raksti vai zvani Neldai Zaļumai, tl.29137803, nelda.zaluma@inbox.lv

     Kvalitatīvai mūžizglītības programmas īstenošanai, īpaši akcentējot digitālo prasmju apguvi, ir iegādāti 3 portatīvie datori, printeris un interaktīvais displejs. Aprīkojums ir novietots topošajā Koprades telpā Jaunlutriņu skolā, Muižas ielā 1, Jaunlutriņos. Koprades telpa darba dienās būs atvērta ikvienam, kuram kādā brīdī vajadzīgs dators un printeris, lai sagatavotu kādu dokumentu, vai vienkārši ir ideja aicināt uz sarunu domubiedrus par kādu aktuālu tēmu. Ja nepieciešama palīdzība, zvani vai raksti Koprades telpas vadītājai Ilzei Lācei, tl.29189208, ilze21lace@inbox.lv

     Sākot ar oktobri, Koprades telpā tiks rīkotas nodarbības digitālo prasmju pilnveidei, atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un pieprasījumam. Jūsu idejas par nepieciešamajām apmācībām vienmēr uzklausīs projekta vadītāja Ilze Kļava, tl.29115267, ilze@druva.lv

     Jaunlutriņu attīstības biedrība aicina visus iedzīvotājus aktīvi iesaistīties ne tikai šajā, bet arī citos Viedā ciema idejas stiprināšanas projektos, jo tikai visi kopā mēs varam veidot kvalitatīvāku, skaistāku un bagātāku dzīvi laukos.