Leader jaunumi 2014-2020

13aug.

13. augusta laikrakstā Saldus Zeme lasi rakstu par LEADER projektu: Saldū izveidotas koprades telpas

2020-08-13Leader jaunums
Saldus un Brocēnu novadu teritorijā īstenots 5. kārtas LEADER projekts 2. rīcībā
Īstenotājs: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Saldus komiteja
Projekts: Koprades telpas Saldus pilsētā
Projekta Nr. Nr.19-02-AL06-A019.2201-000010
Par īstenotā projekta iespējām un iegūtajiem rezultātiem iespējams lasīt laikrakstā Saldus Zeme, 2020. gada 13. augustā

Atsauce: Ilga Ķuze. Saldū izveidotas koprades telpas. Saldus Zeme, 2020. gada 13. augusts.