Leader jaunumi 2014-2020

27jūl

Aicinām pieteikties interesentus par Dīķsaimniecību

2020-07-27Leader jaunums
   Turpinās starptautiskās sadarbības projekta Nr. 18-00-A019.333-000012 “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam ” aktivitātes. Šoreiz no 12. līdz 13. augustam Lietuvā, Utenā. Mērķis - veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus. 
       Aicinām pieteikties daībniekus līdz 10. augustam rakstot e-pastu: srab@gmail.com / srab@saldus.lv  vai zvanot: 29494781.


Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.