Leader jaunumi 2014-2020

30mar.

LLF Pavasara VRG forums, kopsapulce | Vecbebri | 27.-28. marts

2019-03-30Leader jaunums

Pārskats par Pavasara forumu Vecbebros

Pasākuma norises laiks un vieta: 27.-28.03.2019., Vecbebru tehnikums

Pasākuma nosaukums: Pavasara vietējo rīcības grupu forums, kopsapulce

Mērķis: Apmeklēt Pavasara vietējo rīcības grupu forumu un piedalīties Latvijas Lauku foruma kopsapulcē, kur kā biedrs ir arī Saldus rajona attīstības biedrība.

Pasākuma saturs un norises īss apraksts:

27.03.2019. tika apskatīti priekšnosacījumi organizācijas ilgtspējas veidošanā, darba grupās analizēti vietējo rīcības grupu administratīvie procesi, bet noslēgumā tika paziņots Dižprojekta 2018 titula ieguvējs.

Saldus rajona attīstības biedrības izvirzītais SIA BEE BITE projekts "Pakošanas iekārtas iegāde" saņēma pateicību no Latvijas Lauku foruma par aktīvu iesaisti vietējās teritorijas attīstības veidošanā, kuru veikumu pozitīvi novērtēja arī ekspertu komanda.
28.03.2019. sākās ar Latvijas Lauku foruma biedru kopsapulci, kurā tika apstiprināts gada pārskats, ievēlēta jauna Latvijas Lauku foruma padome, darba grupās veidots nākotnes scenārijs un noslēdzās ar biedrības "Aizkraukles rajona partnerība" teritorijā īstenoto LEADER projektu apmeklējumu.

Gūtās atziņas, to izmantošana VRG darbībā vai projekta idejas turpmākā virzībā: 

Lai sekmīgi realizētu mums uzlikto administratīvo slogu, nepieciešams kvalitatīvs biroja darba organizācijas izvērtējums.

Dienas kārtības skatāma šeit:

 http://llf.partneribas.lv/wp-content/uploads/2019/03/20190327_Darba_programma_PAVASARIS-1.pdf