Leader jaunumi 2014-2020

09apr.

Top Koprades telpas Saldū

2020-04-09Leader jaunums

No 2019. gada 24. septembra LSK Saldus komiteja uzsāka projekta “Koprades telpas Saldus pilsētā” īstenošanu. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Saldus komiteja kopš 2019. gada 24. septembra  īsteno projektu „Koprades telpas Saldus pilsētā” (Nr.19-02-AL06-A019.2201-000010).

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 24. septembris  – 2020. gada 31. oktobris

Projekta mērķs: pārbūvējot neapdzīvotās ēkas telpas Skrundas ielā 12, otrajā stāvā, izveidot 3 mūsdienīgas ofisa telpas un 1 lielāku zāli.

Projekta īstenošanas vieta : Saldus pilsēta

Projekta galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

 - Projekta ietvaros biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īpašumā esošajā ēkā Saldū, Skrundas ielā 12 (2.stāvā) tiks izveidotas koprades telpas. Koprades telpas būs brīvpieejas telpas, kuras savām vajadzībām kā aktivitāšu, darba vai tikšanās telpas varēs izmantot sabiedriskās organizācijas, neformālās grupas, uzņēmēji, pašnodarbinātie, ikviens vietējais iedzīvotājs savu ideju un aktivitāšu realizēšanai un pieredzes apmaiņai.   

 - Projekta realizācijas laikā tiks pārbūvēti apmēram 115 m2 – sakārtota apkures sitēma, elektroinstalācija, ūdens un kanalizācijas sistēma, nomainīti logi, veikts telpu remonts. Telpas tiks aprīkotas ar biroja tehniku un mēbelēm.  

Projekta kopējais budžets: attiecināmās izmaksas EUR 49774,39 EUR (t.sk. publiskais finasējums EUR 44796,95)

Projekta kontaktpersona: Dace Poruka, LSK Saldus komitejas izpilddirektore, tālr.: (+ 371) 27710759, e-pasts: lsk.saldus@redcross.lv

Projektu finansē Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.