Leader jaunumi 2014-2020

01okt.

Biškopji tiekas Rietavā

2019-10-01Leader jaunums

     2019. gada 28. un 29. septembrī Latvijas un Lietuvas Vietējo Rīcības grupu pārstāvji un bišķopji projekta "Bites-Medus-Cilvēki" ietvaros satikās pieredzes apmaiņas braucienā pie biškopjiem Rietavas Vietējās rīcības grupas teritorijā.

     Mūsu delegācija piedalījās lietuviešu partneru organizētā biškopju gadatirgū, kurā tika ne tikai pirkts un pārdots, bet bija iespēja raisīt profesionālas sarunas, dalīties un pārņemt pieredzi.

     Savukārt, pēcpusdienā tikās sadarbības partneru biškopji, kuri bija ieinteresēti gan projekta aktivitātēs, gan savstarpējā sadarbībā.

    Otro dienu projekta dalībnieki apmeklēja  Maslausku ģimenes bišu saimniecību, kā arī iepazinās ar biškopības saimniecību Lopaiču Nacionālā parka teritorijā, protams, dalījās iespaidos.

Atgādinām, ka Saldus rajona attīstības biedrība un 8 partnerības no Latvijas, Lietuvas un Moldovas turpina īstenot starptautiskās sadarbības projektu “Bites-Medus-Cilvēki”. Laikā 2018. gada augusta līdz 2020. gada augustam tiks īstenotas 11 aktivitātes.

      Projektā iesaistīto Vietējo rīcības grupu un biškopju pārstāvji jau piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Moldovu un Pagegiem un Ignalinu Lietuvā, bijuši dalībnieki semināru ciklā “Biškopības produkti”(lektors Dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus) – “Iepakojuma risinājumi biškopības produktiem” (lektore Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava un  "Produktu mārketings un uzņēmuma atpazīstamības nodrošināšana" (lektore Vita Brakovska un Zanda Ozola, produkta PUPUCHI idejas radītāja).

     Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.