Leader jaunumi 2014-2020

13feb.

Izvērtēti LEADER 6. kārtas 1. rīcības projekti

2020-02-13Leader jaunums


"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”"

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"
6.kārta (13.12.2019.-13.01.2020.)

Rīcībā Nr. 1 sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 342632,42
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2020/AL06/6/A019.21.01/17 67055,13 24,00 Atbilst
2 2020/AL06/6/A019.21.01/6 70000,00 23,50 Atbilst
3 2020/AL06/6/A019.21.01/14 17500,00 22,67 Atbilst
4 2020/AL06/6/A019.21.01/18 12020,83 22,50 Atbilst
5 2020/AL06/6/A019.21.01/1 6665,40 22,01 Atbilst
6 2020/AL06/6/A019.21.01/4 13053,84 22,00 Atbilst
7 2020/AL06/6/A019.21.01/5 3507,42 21,67 Atbilst
8 2020/AL06/6/A019.21.01/11 70000,00 21,17 Atbilst
9 2020/AL06/6/A019.21.01/9 14982,95 20,84 Atbilst
10 2020/AL06/6/A019.21.01/10 17374,00 20,83 Atbilst
11 2020/AL06/6/A019.21.01/3 48910,29 20,33 Atbilst
12 2020/AL06/6/A019.21.01/7 17363,50 19,33 *Noraidīts
13 2020/AL06/6/A019.21.01/12 70000,00 19,17 *Noraidīts
14 2020/AL06/6/A019.21.01/2 10857,23 18,67 *Noraidīts
15 2020/AL06/6/A019.21.01/15 17500,00 18,50 *Noraidīts
16 2020/AL06/6/A019.21.01/16 6202,58 17,83 *Noraidīts
17 2020/AL06/6/A019.21.01/19 9588,88 11,83 **Noraidīts
Skaidrojums: 
* Pieteikumi no Nr.p.k.12 - Nr.p.k. 16 noraidīti finansējuma trūkuma dēļ
** Pieteikums Nr.p.k. 17 noraidīts, jo nav iegūts minimālais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas kritērijiem
Esam priecīgi par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projekta iesniegumiem. Lēmumi tiks izsūtīti 5 darba dienu laikā uz projekta iesniegumā norādīto korespondences adresi.