Leader jaunumi 2014-2020

13feb.

Izvērtēti LEADER 6. kārtas 2. rīcības projekti

2020-02-13Leader jaunums

"LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”"

Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"
6.kārta (13.12.2019.-13.01.2020.)

Rīcībā Nr. 2 sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 151 207,33
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2020/AL06/6/A019.22.01/12 18000,00 22,83 Atbilst
2 2020/AL06/6/A019.22.01/1 17069,14 20,67 Atbilst
3 2020/AL06/6/A019.22.01/6 8755,00 20,00 Atbilst
4 2020/AL06/6/A019.22.01/13 17979,62 19,83 Atbilst
5 2020/AL06/6/A019.22.01/10 17990,28 19,02 Atbilst
6 2020/AL06/6/A019.22.01/2 11153,55 19,01 Atbilst
7 2020/AL06/6/A019.22.01/5 16873,25 19,00 Atbilst
8 2020/AL06/6/A019.22.01/8 17964,56 18,33 Atbilst
9 2020/AL06/6/A019.22.01/11 17370,00 17,33 Atbilst
10 2020/AL06/6/A019.22.01/4 13662,00 16,33 *Atbilst
11 2020/AL06/6/A019.22.01/3 17974,98 16,17 **Noraidīts
12 2020/AL06/6/A019.22.01/7 8964,73 15,83 **Noraidīts
13 2020/AL06/6/A019.22.01/14 18000,00 15,67 **Noraidīts
14 2020/AL06/6/A019.22.01/9 2700,00 14,50 **Noraidīts
Skaidojums: 
* Pieteikums Nr.p.k. 10 atbilst, daļēja publiskā finansējuma pietiekamība
** Pieteikums Nr.p.k.11 - Nr.p.k.14 noraidīti finansējuma trūkuma dēļ
Esam priecīgi par projektu idejām un kvalitatīvi sagatavotiem projekta iesniegumiem. Lēmumi tiks izsūtīti 5 darba dienu laikā uz projekta iesniegumā norādīto korespondences adresi.