Leader jaunumi 2014-2020

01aug.

Tiek izsludināta Leader projektu programmas konkursa 3. kārta

2017-08-01Leader jaunums

Vairāk par Leader projektu programmas nosacījumiem, iesniegšanas kārtību, vērtēšanas kritērijiem skatīt šeit.

Informatīvie semināri par Leader programmas atbalstu uzņēmējdarbībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai  plānoti augusta otrajā pusē un septembrī. Datumi tiks precizēti.

Saldus un Brocēnu novada Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (ar grozījumiem 20.01.2017) skatīt šeit.