Leader jaunumi

29mai.

Pieredzes apmaiņas pasākums Kurzemes Vietējām rīcības grupām

2016-05-29Leader jaunums
25.maijā biedrības "Laukiem un jūrai" vadītāja Ilze Turka organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu "Kurzemes VRG pieredzes apmaiņas un jaunu ideju attīstīšanas pasākums turpmākam darbam". No Saldus rajona attīstības biedrības pasākumā piedalījās biedrības izpilddirektore Sandra Fridrihsone un biedrības padomes locekle Inita Valtere. Šajā pasākumā piedalījās arī vietējo rīcības grupu (VRG) pārstāvji no "Talsu partnerības", "Kurzemes biznesa asociācijas" un "Kandavas partnerības". Pasākumā laikā tika pārrunātas šādas tēmas: pieredzes apmaiņa un atziņas par projektu pieņemšanu un saņemtajiem projektiem, to kvalitāti un galvenajām kļūdām; atziņas no semināriem un konsultācijām ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem; projektu vērtēšanas gaita, atziņas par nepieciešamajām izmaiņām stratēģijā, vērtēšanas kritērijos un rīcības plānos; sadarbība ar Reģionālo LAD, kas būtu uzlabojams; Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēma; sadarbība starp VRG. Bet pasākuma noslēgumā tika iepazīti interesanti objekti, kam piesaistīts arī finansējums - vietējo iedzīvotāju iniciatīvas rezultātā radītais "Vēju dārzs" un Atpūtas komplekss "Valguma pasaule".