Leader jaunumi

24mai.

2016. gada 1. jūnijā plkst. 16.00 Saldū, Striķu ielā 2 (Biedrības telpās) Saldus rajona attīstības biedrības kopsapulce

2016-05-24Leader jaunums

Būsiet pamanījuši, ka 11. maijā noslēdzās Saldus rajona attīstības biedrības izsludinātais 1. kārtas Leader projektu konkurss. Iesniegti 55 projekti.  http://srab.saldus.lv/lv/leader_jaunumi?read=94

Projekti nodoti vērtēšanai Projektu vērtēšanas komisijai, ko veido gan Padomes locekļi, gan piesaistītie eksperti. Starp iesniegtajiem projektiem ir arī Saldus rajona attīstības biedrības Padomes locekļu rakstīti vai konsultēti projekti. Ir izveidojusies situācija, ka saskaņā ar MK noteikumiem par pirmās rīcības projektiem drīkst balsot 4 no 7, par otrās rīcības projektiem - 2 no 7 Padomes locekļiem. Šī iemesla dēļ Saldus rajona attīstības biedrība 2016. gada 1. jūnijā plkst. 16.00 Saldū, Stiķu ielā 2 (Biedrības telpās) izsludina Saldus rajona attīstības biedrības kopsapulci, kur darba kārtībā paredzēts viens jautājums: kandidātu izvēle Padomes locekļu aizstāšanai balsojumam par 1. kārtas Leader projektu apstiprināšanu. Biedrības biedriem lūgums ierasties vai deleģēt savu balsi kādam no biedrības biedriem, par to iepriekš informējot Saldus rajona attīstības biedrību.