Leader jaunumi

23mai.

Eiropas Tīkla lauku attīstībai kontakpunkts izveidojis brošūru par lauku attīstības projektiem (2007-2013)

2016-05-23Leader jaunums

Brošūrā ir apkopoti dažādu projektu piemēri un aprakstītas dažādas pieejas, kā laukos var uzlabot konkurētspēju. Tāpat arī brošūrā tiek aprakstīts, kas tiek saprasts ar viedu (smart) lauku attīstību.

Aicinām iepazīties ar plašo projektu datu bāzi, lai iedvesmotos viedām un konkurētspējīgām aktivitātēm laukos.

Bāzē ir arī ar šo tēmu saistīti trīs projektu piemēri no Latvijas, tai skaitā Saldus Rajona Attīstības Biedrība darbības teritorijā īstenotais Leader projekts par Ēberliņu dravu - Ēberliņu apiary

 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/gp_lv_abelins_beeking_farm_web_0.pdf