Leader jaunumi

25feb.

Lēmums par Stratēģijas apstiprināšanu

2016-02-25Leader jaunums

Saldus rajona attīstības biedrības izstrādāto Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (Turpmāk Stratēģija) 11. februārī ir apstiprinājusi Stratēģiju vērtēšanas komiteja.

2016. gada 22. februārī arī Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu par Stratēģijas apstiprināšanu.

Ar šo lēmumu Saldus rajona attīstības biedrībai Stratēģijas īstenošanai ir piešķirts finansējums (līdz 2020. gadam) no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1 428 741,44 EUR apmērā Leader projektu īstenošanai, lai sasniegtu stratēģijā noteikto mērķi.

Plānojam, ka pēc dokumentu saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu, Leader projektu konkursu varēsim izsludināt martā. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks vienu mēnesi pēc projektu konkursa izsludināšanas - aprīlī, maijā.

Aicinām potenciālos projektu iesniedzējus iepazīties ar apstiprināto stratēģiju, t.sk. vērtēšanas kritērijiem http://srab.saldus.lv., sākt gatavot nepieciešamos iepirkuma dokumentus, kā arī iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka pieteikumu sagatavošanu.

Šeit (lapas pašā apakšā)

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

atradīsiet MK noteikumus 590, kas nosaka kārtību, kādā var pieteikties Leader programmai. 1. Pielikums ir projekta iesnieguma veidlapa uzņēmējdarbības projektiem, 2. Pielikums- sabiedriskā labuma projektiem(netiek prasīts finansējums no mērķgrupas). Šiem noteikumiem vēl ir gaidāmi Grozījumi, bet pamats paliks.

Pēc projektu konkursa izsludināšanas plānojam rīkot seminārus par Stratēģijas mērķiem un projektu pieteikumu sagatavošanu. ‍ ‍

Aicinām sekot līdzi informācijai biedrības mājaslapā.