Leader jaunumi

01feb.

Saldus rajona attīstības biedrība lepojas!

2016-02-01Leader jaunums

„Dižprojekta 2015” (tituls par īstenotu Leader projektu programmas projektu Latvijā) titulu un galveno balvu saņem Krists Ēberliņš par projekta „Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai” īstenošanu, ko izvirzīja „Saldus rajona attīstības biedrība”.Krists saņem arī  asociācijas “Lauku ceļotājs” balvu.

 

Konkursa žūrija – Latvijas Vietējo Rīcības grupu pārstāvji - norāda, ka augsti novērtējams ir daudzveidīgais produkcijas klāsts un Krista darbība izglītības jomā, nododot savas zināšanas citiem, īpaši bērniem un jauniešiem, rodot jaunu un interesantu pieeju.

 

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības.

 

Vairāk informācijas par LEADER pieeju, VRG un citām vietējām iniciatīvām Latvijas laukos „Latvijas Lauku foruma” mājaslapā:  llf.partneribas.lv

Ar „Dižprojektam 2015” pieteiktajiem projektiem iespējams iepazīties šeit:  http://llf.partneribas.lv/archives/2382

Iepriekšējo gadu titula „Dižprojekts” ieguvēji:

2010. gada Dižprojekts - biedrības “Kandavas Partnerība” biedrības "Pūres dzirnas" projekts "Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās";

2011. gada Dižprojekts - Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos „Limbažu Filcītī”;

2012. gada Dižprojekts - Liepājas rajona lauku partnerības biedrības  „Tūrisma klubs „Oga”” projekts „Aktīvā tūrisma centra  - Kuršu vikingu apmetnes izveide";

2013. gada Dižprojekts - Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības "Kaimiņi" izvirzītais
Ilūkstes novada pašvaldības īstenotais projekts "Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta "Apsītēs"".

2014. gada Dižprojekts - Lauku partnerības "Lielupe" izvirzītais biedrības „Pārtikas amatnieki” īstenotais projekts "Jelgavas novada produktu tirdzniecības iespēju uzlabošana".