Leader jaunumi

01dec.

Apstiprināta Saldus un Brocēnu novadu Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

2015-12-01Leader jaunums

Saldus rajona attīstības biedrības padome  2015. gada 30.novembrī apstiprināja Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju (Stratēģiju). 30. novembrī Stratēģija tika iesniegta izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Nākamo četru mēnešu laikā Zemkopības ministrijas izveidota Stratēģiju vērtēšanas komisija pieņems lēmumu par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Finansējumu Stratēģijas īstenošanai plānojam saņemt 2016. gada 2. ceturksnī.

Ar Stratēģiju var iepazīties šeit