Leader jaunumi

24nov.

2015. gada 30. oktobrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

2015-11-24Leader jaunums

2015. gada 30.oktobrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai – LEADER projektu realizēšanai. Noteikumu 1. pielikums-  veidlapa uzņēmējdarbības projektiem; 2. pielikums- veidlapa sabiedriskā labuma projektiem.

Pielikums