Leader jaunumi

18nov.

23. novembrī plkst. 15.00-17.00 Brocēnos, Brocēnu Kultūras un izglītības centrā, 1.stāva Mazajā zālē Stratēģijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2015-11-18Leader jaunums


Darba kārtība:

Iepazīšanās ar Stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, MK noteikumiem, kas regulē Leader projektu iesniegšanu

Lai prognozētu sanāksmju dalībnieku skaitu, sagatavotu nepieciešamos izdales materiālus sanāksmēm Saldū un Brocēnos, lūgums līdz 20. novembrim iepriekš pieteikties srab@saldus.lv vai pa telefonu 29494781!