Leader jaunumi

18nov.

23. novembrī plkst. 10.00- 13.00 Saldū, Avotu ielā 12, Lielajā zālē Stratēģijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2015-11-18Leader jaunums

Darba kārtība:

Zinatņu Akadēmijas Ekonomikas institūta pētnieku prezentācija par situāciju un iespējām uzņēmējdarbībā Saldus un Brocēnu novadā( ar pētījumu var iepazīties šeithttp://srab.saldus.lv/lv/leader_jaunumi?read=69

Iepazīšanās ar Stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, MK noteikumiem, kas regulē Leader projektu iesniegšanu

Lai prognozētu sanāksmju dalībnieku skaitu, sagatavotu nepieciešamos izdales materiālus sanāksmēm Saldū un Brocēnos, lūgums līdz 20. novembrim iepriekš pieteikties srab@saldus.lv vai pa telefonu 29494781!