Leader jaunumi

02nov.

Svarīga informācija, MK noteikumi Nr. 590...

2015-11-02Leader jaunums

Piektdien, 30. oktobrī spēkā stājušies MK noteikumi Nr. 590, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"(Leader projekti). MK noteikumu pielikumā atradīsiet arī projekta iesnieguma veidlapas. http://likumi.lv/ta/veids/ministru-kabinets/noteikumi

Saldus rajona attīstības biedrība veic pēdējos priekšdarbus, lai Vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam sabiedriskai apspriešanai nodotu līdz Valsts svētkiem.