Leader jaunumi

25sep.

Vietējā rīcības grupa jeb Saldus rajona attīstības biedrība aicina atbalstīt un mudināt skolēnus piedalīties konkursā!

2015-09-25Leader jaunums

Par konkursu plašāku informāciju skatīt : http://www.laukuforums.lv/laiks-laukiem.html 

Biedrība “Latvijas Lauku forums” un MediaGids ir izsludinājis konkursu skolēniem “Laiks laukiem 2015”. Konkursam ir vairāki mērķi, viens no tiem veicināt uzņēmējdarbības un lauku tūrisma popularizēšanu jauniešu vidū.

Skolēnu uzdevums ir pēc pašu izpratnes un iespējām radošā veidā atklāt projekta tēmu „Laiks laukiem!”, dodoties pieredzes braucienā uz vietējo lauku saimniecību vai uzņēmumu vai pie amatniekiem un mājražotājiem, un izpētīt, kas notiek, kādas zināšanas un prasmes nepieciešams, lai veiktu dažādās darbības mūsdienīgos laukos. Par pieredzēto un izpētīto jāsagatavo apmēram 60 sek. garš video materiāls vai fotoreportāža no 5-7 fotogrāfijām ar paskaidrojošu tekstu.

7-12. klašu skolēnu komandas (visai klasei kopīgi vai domubiedru grupai vienas klases ietvaros) uzdevums līdz 8. oktobrim, 1) Atrast lauku saimniecību, kurā notiek aktīva uzņēmējdarbība (lauku tūrisms vai ražošana), 2)Izpētīt lauku dzīves vai darba situāciju, 3) Parādīt, ar ko šī saimniecība ir īpaša, 4) Izgatavot radošo darbu – reklāmas rullīti vai fotogrāfiju sēriju „LAIKS LAUKIEM!”

Savukārt 1.-6. klasei lai piedalītos konkursa 1.kārtā, līdz 16.oktobrim 1) Atklāt radošā veidā projekta tēmu „Laiks laukiem!”, 2) doties pieredzes braucienā uz vietējo lauku saimniecību un izpētīt, kā tiek organizēts darbs laukos mūsdienās, 3) sagatavot materiālu par izpētīto apmēram 60 sek. garā video vai 5-7 fotogrāfiju sērijā ar paskaidrojošo tekstu.

Konkursā paredzēta arī balva no konkursa rīkotājiem. Rezultātā iegūsim arī Latviskā mantojuma objektu karti, kā arī karti "LEADER pieeja Latvijas lauku tūrismam" - pakalpojumi, izveidotie un atjaunotie objekti. VRG karte ietvers ~ 100 objektus visā Latvijā. Ļoti vēlētos, lai kartē tiktu iekļauti Saldus un Brocēnu novadā īstenotie LEADER projekti, kurus par labiem esam būtu atzinuši arī mūsu Saldus un Brocēnu novada skolēni.