Leader jaunumi

22sep.

Izveidots kopsavilkums - sižets ar titriem angļu valodā par Saldus un Brocēnu novadā īstenotajiem projektiem 2007-2013. gadā.

2015-09-22Leader jaunums