Leader jaunumi

07sep.

Moldovas pašvaldību un NVO delegācija no 7. līdz 11. septembrim viesojas Saldus un Brocēnu novadā

2015-09-07Leader jaunums


2015. gada 7. septembrī

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Moldovas Ziemeļu reģiona pārstāvji stažējas, izzinot vietējās attīstības iniciatīvas Latvijas reģionos

No 6. - 12. septembrim 34 Moldovas pārstāvji viesojas vairāk kā 10 Latvijas novados, lai pēc individuāli izstrādātiem stažēšanās plāniem iegūtu praktisku informāciju par dažādām Latvijas reģionu iniciatīvām. Rezultātā tiks izstrādāti rīcības plāni iegūtās pieredzes iedzīvināšanai Moldovas Ziemeļu reģionā un starptautiskās sadarbības veidošanai ar Latviju. Vairāki Moldovas pārstāvji četras dienas – no 7. līdz 10. septembrim viesosies arī Saldus un Brocēnu novadā.

 

Latvijas sadarbību ar Moldovas Ziemeļu reģionu uzsāka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kurā pirms diviem gadiem iesaistījās arī  biedrība “Latvijas Lauku forums” un tās biedru organizācijas visā Latvijā, veicinot sadarbību starp valsts pārvaldi un pilsonisko sabiedrību nacionālā un starptautiskā līmenī. „Latvijas Lauku foruma” partneris Moldovas Ziemeļu reģionā ir  NVO „Pro Cooperare Regionala” ar kuru noslēgts sadarbības līgums, lai sniegtu atbalstu attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos Moldovas Ziemeļu reģionā, kā arī apzinātu Latvijas iniciatīvas, kas var kalpot kā paraugs un iedvesmas avots citiem.

 

Latvijas un Moldovas kopīgajās aktivitātēs īpaša uzmanība tiek pievērsta vietējā līmeņa publisko privāto partnerību attīstībai, kas balstās uz mērķtiecīgu valsts pārvaldes un NVO partnerību. Šāda sadarbība ir praksē balstīts sadarbības piemērs, kas mudina Moldovas pārvaldes struktūras attīstīt efektīvas partnerības ar NVO, uzņēmējiem, risinot attīstībai nozīmīgus jautājumus, piemēram, spēcinot vāji attīstīto plānošanas kapacitāti, sekmējot atbalstu uzņēmējdarbībai, ierobežotas attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas iespējas.

 

Nedēļu ilgo pieredzes apmaiņas darbnīcu mērķis ir nodrošināt metodisku atbalstu partnerību veidošanā, vietējās ekonomikas stiprināšanā, sociālā un cilvēkkapitāla attīstībā Moldovas Ziemeļu reģiona lauku teritorijās, nodrošinot pieredzes apmaiņu starp Moldovas Ziemeļu reģiona un Latvijas vietējā līmeņa NVO, uzņēmējiem (īpaši mājražotājiem), pašvaldībām un mazajām lauku skolām.

 

Saldus un Brocēnu novadā stažierus no pašvaldībām uzņem Saldus un Brocēnu novada pašvaldības un biedrība „Saldus rajona attīstības biedrība- vietējā publiskā-privātā partnerība jeb vietējā rīcības grupa (VRG), kas īsteno LEADER pieeju, veicinot Saldus un Brocēnu novadu attīstību, un kalpos par iedvesmojošu piemēru Moldovas Ziemeļu plānošanas reģionam, efektīvi īstenojot reģiona attīstības stratēģiju, kā arī identificējot tajā nepieciešamos pilnveidojumus.

Pieredzes vizītes ietvaros Moldovas pārstāvji izzinās „Saldus rajona attīstības biedrības” darbu un tiksies ar Saldus un Brocēnu pašvaldību pārstāvjiem, izzinās iniciatīvas Z/S Mucenieki, AS "Druva Food", SIA "Cannelle Bakery", bišu dravā "Kāres", Brocēnu novada uzņēmumos "WOODBERRY", Lilijas Plankais piemājas saimniecībā "Compositeline", Saldus mūzikas un mākslas skolā, kā arī citviet.

 

Mediju uzmanībai

Mediji aicināti tikties ar Moldovas pārstāvjiem sazinoties ar biedrības „Saldus rajona attīstības biedrība” koordinatori Sandru Fridrihsoni, rakstot uz e-pastu sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv   vai zvanot pa telefonu 29 990 895.

 

Aktivitātes tiek īstenotas projekta „Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, sekmējot vietējās ekonomikas attīstības partnerību izveidi.” (proj. nr. ĀM/GPK-1/2015) ietvaros. Projektu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija.

 

 

Vairāk informācijas par Latvijas-Moldovas sadarbību:

Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

E-pasts: laukuforums@gmail.com, tel. 288 55 427

Par biedrību „Latvijas Lauku forums”: www.llf.partneribas.lv

 

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 70 biedru organizācijas no visiem Latvijas reģioniem. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv