Leader jaunumi

24jūl

Leader projektu pieredze (2007-2013) VRG „Saldus rajona attīstības biedrība” teritorijā

2015-07-24Leader jaunumsVietējā rīcības grupa Saldus rajona attīstības biedrība, kas darbojas Saldus un Brocēnu novadā, 2007.-2013. gada plānošanas periodā realizējusi 142 dažādus Leader projektus, kā arī vienu starptautiskās sadarbības projektu „Starptautiskā sadarbība Latvijas-Francijas tradicionālās un mūsdienu keramikas iepazīšanai un iedzīvināšanai”.

Saldus rajona attīstības biedrības un projektu īstenotāju pieredze piedāvā iespēju iepazīt lauku teritoriju, iedzīvotāju vēlmi attīstīt labu vietu dzīvošanai un darbam laukos, rīkojot praktiskus apmācību seminārus vietējo rīcības grupu dalībniekiem, projektu īstenotājiem, vietējiem uzņēmējiem un citiem interesentiem:

 

1.      Seminārs diskusija  „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”

2.      Seminārs diskusija „Vides un sociālo problēmu risinājumi laukos”

3.      Seminārs diskusija „Aktīvā atpūta un  iespējas laukos”

4.      Seminārs diskusija „Uzņēmējdarbības iespējas laukos”

 

Mērķis: iepazīties ar Saldus rajona ttīstības biedrības pieredzi LEADER projektu ieviešanā un lauku attīstībā, starptautisko sadarbības projektu pieredzi, kā arī ar labas un pārņemamas prakses piemēriem biedrību, mājražotāju un mazās uzņēmējdarbības jomā, kas nākotnē sekmētu iespējamo projektu izstrādi un realizēšanu VRG teritorijā, ieraudzītu izaugsmes iespējas un reālus instrumentus, kā to izdarīt. 

 

Ilgums: 1-2 dienas; Dalībnieku skaits: 10-20 personas; Maršruts: Saldus - Zvārde - Jaunauce - Ezere - Zaņa – Nīgrande – Kalni – Brocēni - Novadnieki – Jaunlutriņi – Saldus - Blīdene

 

Vienas dienas programmas dalības maksa 1 cilvēkam 32 eiro. Divu dienu programmas dalības maksa 79 EUR 1 cilvēkam.Izvēloties vēl vienu nakti (vakariņas, naktsmītne, brokastis) + 20 EUR 1 cilvēkam. Dalības maksā tiek iekļauti semināru — diskusiju izdevumi, objektu apskates izdevumi, ēdināšana, satura un tehniskās norises izstrāde un nodrošinājums un nakšņošanas izmaksas. Dzīvošana kempinga mājiņās pa 6 cilvēkiem.

Organizētāji nenodrošina transportu līdz semināru norises vietai un tā norises laikā. Programmā iespējamas izmaiņas, tās iepriekš saskaņojot.

 

Rekvizīti:

Saldus rajona attīstības biedrība

Reģ. nr. 40008106375

Adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV3801

Banka: AS SEB Latvijas Unibanka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV07 UNLA 0050 0089 6740 5

 

Pirmās dienas semināra- diskusijas sākums plkst. 10.00.

 

Uz drīzu tikšanos!

Kontaktinformācija: Sandra Fridrihsone, Tālr. +37129494781+37129494781, Striķu iela 2, (2. stāvs) Saldus, LV3800

E pasts: sandra.fridrihsone@saldus.lv

 

1.diena

Laiks Vieta

Saturs

Projekts

10.00 Saldus, Striķu iela 2 Saldus rajona attīstības biedrība. Iepazīšanās ar Saldus rajona attīstības biedrības darbu. Rīta kafija. SRAB pieredze, īstenojot Leader projektus

11.00 Zvārde „Pieguļas”

Apzināti, apkopoti un vienuviet izstādīti dažādās Saldus novada vietās atrodošie auto un moto eksponāti ar kultūrvēsturisku vērtību. Izbūvēts angārs, noformēta ekspozīcija, izveidots jauns apskates objekts.

„Retro tehnikas ekspozīcijas izveide Zvārdes pagasts "Pieguļās", uzbūvējot angāru- tehnikas nojumi”. „Seno spēkratu restaurācijas darbnīcas izveidošana Saldus novada Zvārdes pagasta "Kastaņi"-1”.

12.30

Jaunauces pils un parks

Izbūvēts ārējais ūdensvads, veikts pieslēgums centrālajai ūdensapgādes sistēmai, izbūvēta ārējā kanalizācija un izveidots pieslēgumscentralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Saldus novada pašvaldība

Ūdensvada un kanalizācija sistēmas rekonstrkcija Jaunauces pils ēkai

Ierīkota virtuve: iegādāta virtuves tehnika.Virtuve aprīkota arī ar traukiem un darba rīkiem. Izveidots pieslēgums pagasta centrālajai kanalizācijas sistēmai.

Biedrība „Mēs Jaunaucei” Mūžizglītības skola Jaunauces pilī

Iztīrīts parka dīķis, atjaunots zudušais parka tīkls  rotondas laukums, izzāģēti 244 kubikmetri koksnes. nopirkts zāles pļāvējs, dārznieka darbarīki, iestādīti dažādu sugu koku un krūmu stādi, atjaunoti visi parka malu noslēdzošie dzīvžogveida stādījumi, uzstādīti 3 tilti pāri dīķa kanāliem, soli, lapene.Pabeigta parka celiņu atjaunošana, izvietoti informatīvie stendi un soliņi skata punktos. Iegādāta kvalitatīva dārza traktora piekabe, radīta 1 darba vieta

Jaunauces parka labiekārtošana 3 kārtas

14.00

Ezeres Dienas centrs

Iegādāts aprīkojums, apkures katls Nodrošināta vienas mūzikas radošās darbnīcas labiekārtošana, Vienas radošās virtuves labiekārtošana, Vienas sporta radošās darbnīcas nodrošināšana

BDR "Pirmā stīga" Jauniešu dienas centra izveidei Ezerē

 

PUSDIENAS

Ezeres parks

Nodrošināta Lielcieceres muižas apbūves parka teritorijas kopšanas un rekonstrucijas programmas 1. kārta (iegādāti pamatlīdzekļi). Projekta realizācijas ietvaros izveidota pagaidu darba vieta - parka dārznieks/uzraugs.

BDR "Mūsu ligzda" „Ezeres muiža parka kopšanas un rekonstrukcijas 1.kārta”

15.30

Zaņas pagasts

Uzstādītas 4 autonommās laternas, veikta labiekārtošana ciema teritorijā, izveidojot gājēju celiņu ar betona bruģakmeņu segumu 85m2 platībā

Saldus novada pašvaldība

Autonomo apgaismojua laternu uzstādīšana Zaņas pagasta Kareļu ciemā.

15.45

Zaņas pagasts Rubuļi

Iegādāti: elektriskais gaļas maļamais, elektriskais gaļas maisītājs, elektriskais gaļas griezējs, ledusskapis, sadētava, autoklāvs un skārda bundžu aizvākotājs. Izveidota viena darba vieta.

Z/s "RUBUĻI" Desu, kūpinājumu un konservu ražošana no saimniecībā izaudzētām cūkām.

Iegādāta polistirola stropa komplektācija; bišu izlaidēji, māšu šķirsieti, polistirola mini nukleusi ar koka rāmjiem bišu māju apsēklošanai, kā arī 32/64 rāmju radiālā medus sviede.   

Krists Ēberliņš. Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai. Biškopības produktu aprites uzņēmuma tehnoloģiskā cikla automatizēšana konkurētspējas veicināšanai.

Biškopības saimniecības ražošanas produktivitātes attīstīšana un veicināšana

17.30

Zaņas pagasts

Iegādāti pamatlīdzekļi autoremontdarbnīcas vajadzībām, tiek rīkotas sacensības

BDR „Virāža-Z” Auto remonta darbnīcas izveidošana.

18.30

Nīgrandes

Pagasts Kalni

Izveidoti 2 km dabas takas upes Losis krastos. Papildus attīrīts krūmājs un izveidota šķeldu zemsedze, kā arī uzstādīti informatīvie stendi un norādes.

BDR Biedrība "Rožupe"

"Kalnu dabas takas" izveidošana upes Losis krastos

20.00 Vakariņas, Nakts Zvejniekos vai Kaplūžos. Fotosesija tautastērpos

10.00

Novadnieku pagasts Mežvidi

Uzstādīta mākslīgā Klinšu kāpšanas un Boulderinga sienas. Izveidots "'Piedzīvojumu sporta interešu klubiņš".

BDR "NOVADNIEKU ATTĪSTĪBAI"Pirmā klinšu kāpšanas siena Saldus un Brocēnu novados, izaicinājums Tev!

11.00

Novadnieku pagasts Siguldas

Labiekārtota apkārtne, iegādāti pamatlīdzekļi apkārtnes sakopšanai

BDR "Foreļu parks"

Sports un atpūta veselīgā vidē

12.30 Jaunlutriņu pagasts Mucenieki

Reģionā pieejams 1 jauns pakalpojums, radītas divas 2 sezonālās rakstura darba vietas.

 

zemnieku saimniecība "MUCENIEKI" Mobilās augļu sulas sagatavošanas iekārtas iegāde. Augļu mazgāšanas iekārtas un paceļamās platformas iegāde.

13.30 Jaunlutriņu pagasts

Īstenota piedzīvojumu un velotūrisma programma Jaunlutriņos.

Ljas Mazpulki Piedzīvojumu tūrisms Jaunmuižā

14.30 Pusdienas

15.00

Veikts energoefektivitātes pasākums – izveidoti siltuma akumulatori - siltuma tvertnes. Nodrošināta 1 darba vieta kurinātājam. Veikta datortehnikas pilneveide. Rekonstruēts Biedrības ēkas 2. stāvs un atslogots 1. stāvs. Iekārtotas radošo darbnīcu telpas. Iegādāti tērpi biedrības Eiropas deju kopai "Ciecerīte". Iegādāta arī veļas mazgājamā mašīna..

BDR SALDUS PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem.

16.00 Avotu iela 12A Saldus

Mākslas skola

Starptautiskā projekta pieredze un ilgtspēja

16.45

Avotu iela 12A

Izveidota mobila rotaļlietu bibliotēka, iegādātas augstas kvalitātes rotaļlietas un spēles. Bibliotēkas telpā iegādātas biroja mēbeles, programmatūra, bibliotēkas programma, termoprinteris, svītru kodu skeneris, iegādātas 1000 lietotāju kartes.

BDR Vecāku klubiņš "Kodols"

Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu noma Saldus novada iedzīvotājiem

17.45

Lielā iela 83

Izveidots konsultāciju centrs, radīta 1 jauna darba vieta konsultācijas centra vadītājam. Izveidots suņui pastaigu un treniņu laukums. Izveidots jauns sociālā pakalpojuma veids - pirmais Saldus novadā un visā reģionā.

BDR Biedrība "Saldus Dzīvnieku patversme"

Biedrības "Saldus "Dzīvnieku patversme" konsultācijas telpu rekonstrukcija.

Suņu pastaigu un treniņu laukuma izveide

19.00

z/ s Kāres Blīdenes pagasts

Iegādāts profesionāls medus fasētājs ar dozēšanas iespējām.

SIA Meduspils

Medus un ziedputekšņu ražošana "Kārēs"Blīdenes pagastā. Medus fasētāja iegāde "Kārēs" Blīdenes pagastā.

Vakariņas, naktsmītne, brokastis, ja nepieciešams

Izdrukāt programmu!