Leader jaunumi

14sep.

Izsludināts Saldus novada pašvaldības projektu fonda projektu līdzfinansējuma programmas projektu pieteikumu konkurss

2016-09-14Leader jaunums
Saldus novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programmai, kurā projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, kas darbojas Saldus novadā un kura īsteno ELFLA pasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" apstiprinātos projektus.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā Avotu ielā 12, Saldū, LV 3801, 302. kabinetā.
Gan projektu fonda konkursa nolikums, gan pieteikuma veidlapa (pielikums nr. 5) pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3. st., 309. kab. pie galvenās projektu speciālistes Gintas Ernšteinas (tālr. 63807913 vai 25479827, e-pasts: projektu.fonds@saldus.lv).