Projekta iesniegšanas gads: 2019
Kārta: V
Projekta Nr.: 19-02-AL06-A019.2201-000011
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR
Projekta nosaukums: Mūzikas un spēļu laukuma ierīkošana Blīdenē
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ievas, Blīdenes pag., Brocēnu nov., p.n. Blīdene, LV-3852
Projekta īstenošanas laiks: LĪDZ 01.12.2019.
Kopējais finansējums: 19927.50 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 17934.75 EUR
Projekta rezultāts: Izveidota aktīvās atpūtas zona ar mūzikas instrumentiem un āra spēlēm, radot iespēju iedzīvotājiem interesanti un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī piesaistīt tūristus. 
Kontaktpersona: Agnese Stivriņa; laikavots@blidene.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Projekta īstenošanas vietā pie mūzikas takas tiks uzstādīta informatīvā plāksne. Brocēnu novada pašvaldības mājaslapā www.blidene.broceni.lv , Blīdenes pagasta sociālajā tīklā www.draugiem.lv lapā “Blīdene”, Brocēnu novada sociālajā tīklā www.facebook.com/brocēnunnovads, www.facebook.com biedrības Laikavots lapā https://www.facebook.com/laikavots/, Brocēnu novada avīzē un laikrakstā “Saldus Zeme” tiks publicēts projekta apraksts, norādot izvirzītos mērķus un rezultātus, popularizēta tā bezmaksas pieejamība, atbilstoši Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.