Īstenotie Leader projekti

Gads: Kārta Rīcība:
N.p.k. Proj. Nr. Iesniedzēja nosaukums Projekta nosaukums Īstenošanas teritorija Kopējais finansēj. ELFLA finansēj.
1. 19-02-AL06-A019.2201-000011 BDR Mūzikas un spēļu laukuma ierīkošana Blīdenē Ievas, Blīdenes pag., Brocēnu nov., p.n. Blīdene, LV-3852 19927.50 EUR 17934.75 EUR
2. 18-02-AL06-A019.2101-000004 ZS Saldus rajona Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecība Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana lauku saimniecībā "Ievas" Ievas A/K1, Nīgrandes pag., Saldus nov., p.n. Grieze, LV-3898 1756.46 EUR 1229.53 EUR
3. 18-02-AL06-A019.2101-000008 SIA BLK SERVISS Šķeldotāja un celmu frēzes iegāde koku kopšanas pakalpojuma uzlabošanai Baltkalni, Zirņu pagasts, Saldus novads, p.n. Zirņi, LV-3853 31340.00 EUR 21938.00 EUR
4. 18-02-AL06-A019.2101-000002 SIA Alate Jauna pakalpojuma radīšana VRG teritorijā Dārza iela 3, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., p.n. Ezere, LV-3891 18382.96 EUR 12868.07 EUR
5. 18-02-AL06-A019.2101-000005 SIA Kurzemes dabas fondi Ekskluzīvu dizaina galdu un interjera priekšmetu ražotnes izveide. Annaskalni 1, Emburga. Cieceres pagasts, Brocēnu novads 50000.00 EUR 35000.00 EUR
6. 17-02-AL06-A019.2101-000014 SIA VALDA STUDIJA Filmēšanas un producēšanas studijas izveidošana Tūristu iela 1, Saldus nov., Saldus, LV-3801 31886.90 EUR 22638.40 EUR
7. 17-02-AL06-A019.2101-000029 SIA Bee Bite Pakošanas iekārta bišu maizes pastilām Saldus, Saldus nov., p.n. Saldus-1, LV-3801 10450.00 EUR 7315.00 EUR
8. 17-02-AL06-A019.2101-000026 SIA ZVĀRDES ŠAUTUVE Lidojošo mērķu palaišanas iekārtu iegāde Angļu sportinga trasei SIA "Zvārdes Šautuve" šautuvē "Lapsas", Zvārdes pagasts, Saldus novads, 20735.00 EUR 14514.50 EUR
9. 17-02-AL06-A019.2101-000023 SIA AUTO LORDS Vieglo un smago automašīnu vadības bloku diagnostikas un programmēšanas pakalpojumi Brocēnu un Saldus novada iedzīvotājiem. Kuldīgas iela 86, Saldus, Saldus pilsēta, LV-3801 16807.11 EUR 11764.98 EUR
10. 17-02-AL06-A019.2201-000039 PSV Saldus novada pašvaldība Apkures sistēmas izbūve Vadakstes pagasta tautas namā Vadakstes tautas nams, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895 19084.60 EUR 17176.17 EUR
11. 17-02-AL06-A019.2201-000049 BDR Biedrība ''Viesturi Archery'' Aktīvā tūrisma pakalpojums – loka šaušana Viesturi, Novadnieku pag., Saldus nov., p.n. Sātiņi, LV-3880 23130.61 EUR 20817.55 EUR
12. 17-02-AL06-A019.2201-000032 BDR ''Mēs-Jaunaucei'' Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī 3. kārta Jaunauces pils, Jaunauces pag., Saldus nov., p.n. Jaunauce, LV-3893 14850.82 EUR 13365.74 EUR
13. 17-02-AL06-A019.2201-000035 PSV BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Brīvdabas estrādes ierīkošana Satiķos Pils Kalni, Satiķi, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads. 20000.00 EUR 18000.00 EUR
14. 17-02-AL06-A019.2101-000004 SIA Naktsvārdi Aprīkojums un mobilā skatuve uz riteņiem Krasta iela 8, Sātiņi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, p.n. Saldus -1, LV-3801 41102.28 EUR 28771.60 EUR
15. 17-02-AL06-A019.2201-000026 BDR Saldus Boksa klubs Boksa kā olimpiskā sporta veida sporta vides attīstības un tā sportistu meistarības izaugsmes veicināšana. Dzirnavu iela 29, Saldus, Saldus nov., LV3801 9751.85 EUR 8776.66 EUR
16. 17-02-AL06-A019.2101-000008 Svetlana Prūse Mobilā kosmetologa darbnīcas iekārtošana Saldus novads 1768.00 EUR 1237.60 EUR
17. 17-02-AL06-A019.2201-000030 BDR ''Jauno programmētāju atbalsta biedrība'' Robotu ēra Saldū Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov., p.n. Druva, LV-3862 19878.37 EUR 17906.66 EUR
18. 17-02-AL06-A019.2201-000025 BDR Riekstkodis Zirņu JDK "Virpulis"kultūras mantojuma veidošana. Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853 8090.48 EUR 7281.43 EUR
19. 17-02-AL06-A019.2201-000009 PSV Brocēnu novada pašvaldība SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošana "Atpūtas", Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871 14519.47 EUR 13067.50 EUR
20. 17-02-AL06-A019.2201-000010 PSV Brocēnu novada pašvaldība Skatu torņa izbūve un atpūtas vietas ierīkošana Cieceres ezera krastā "Saulrieti", Cieceres pagasts, Brocēnu novads 45212.50 EUR 40691.27 EUR
21. 17-02-AL06-A019.2201-000003 Biedrība Laikavots Āra trenažieru ierīkošana Blīdenes pagastā Ievas, Blīdenes pag., Brocēnu nov., p.n. Blīdene, LV-3852 9180.00 EUR 8262.00 EUR
22. 17-02-AL06-A019.2201-000019 Biedrība Pīlādžoga Dabaszinību laboratorijas izveide Saldus un Brocēnu novadu skolu skolēniem J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus nov., p.n. Saldus-1, LV-3801 17635.75 EUR 15901.23 EUR
23. 17-02-AL06-A019.2201-000023 Biedrība Dubultspēks Jātnieku sporta treniņu laukuma pieejamības un kvalitātes uzlabošana "Strazdiņi", Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801 24561.76 EUR 22105.58 EUR
24. 17-02-AL06-A019.2101-000010 SIA JAP Specializēta transporta līdzekļa iegāde gaļas produktu tirdzniecībai Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862 50000.00 EUR 35000.00 EUR
25. 17-02-AL06-A019.2201-000004 BDR ''Mēs-Jaunaucei'' Restaurācijas darbi Jaunauces pilī pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 2. kārta. Jaunauces pils, Jaunauces pag., Saldus nov., p.n. Jaunauce, LV-3893 47839.72 EUR 43055.75 EUR
26. 17-02-AL06-A019.2201-000020 BDR ''CSK Kurzemnieks'' Sporta laukuma ''Spēka stadions Emburgā'' būvniecība. Pakalni, Emburga, Cieceres pag., Brocēnu novads 20000.00 EUR 18000.00 EUR
27. 17-02-AL06-A019.2201-000018 BDR Mednieku klubs ''Sātiņi'' Tūrisma pakalpojuma pilnveidošana Novadnieku pagastā, izveidojot tūristiem pieejamu mednieku māju. Rozītes, Novadnieku pagasts, Saldus novads. 50000.00 EUR 45000.00 EUR
28. 17-02-AL06-A019.2101-000012 SIA JI Food Multifunkcionālais centrs ''Striķu 15'' STriķu iel 15, Saldus, LV-3801 71310.89 EUR 49917.63 EUR
29. 16-02-AL06-A019.2201-000003 Biedrība Laikavots Rotaļu laukuma ierīkošana Blīdenes pagastā Ievas, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads LV-3852 19886.35 EUR 17897.71 EUR
30. 16-02-AL06-A019.2201-000007 PSV Brocēnu novada pašvaldība Skeitparka izveide Brocēnos Brocēnu novads, Brocēni, Lielcieceres iela 3 20000.00 EUR 18000.00 EUR
31. 16-02-AL06-A019.2201-000006 PSV Brocēnu novada pašvaldība Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos Brocēnu novads, Brocēni, Lielcieceres iela 3 50000.00 EUR 45000.00 EUR
32. 16-02-AL06-A019.2201-000010 PSV Brocēnu novada pašvaldība Virvju parka izveide Brocēnu Mežaparkā Brocēnu novads, Brocēni, Valsts mežs 20000.00 EUR 18000.00 EUR
33. 16-02-AL06-A019.2201-000002 BDR NOVADNIEKU ATTĪSTĪBAI Papildus 3 kāpšanas celiņi Novadnieku klinšu kāpšanas sienai Saldus novads, Novadnieku pagasts, Mežvidi 11925.33 EUR 10732.80 EUR
34. 16-02-AL06-A019.2201-000013 PSV Saldus novada pašvaldība Dienas centra izveide Ezerē Saldus novads, Ezeres pagasts, Parka iela 4G 19999.34 EUR 17999.41 EUR
35. 16-02-AL06-A019.2201-000018 BDR Saldus tenisa klubs Saldus tenisa kluba aktivitāšu kvalitātes paaugstināšana Saldus, Saldus pilsēta, Jelgavas iela 6 4230.38 EUR 3807.34 EUR
36. 16-02-AL06-A019.2201-000012 PSV Saldus novada pašvaldība Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 1. kārta Saldus novads, Zvārdes pagasts, Striķi, Striķu skola 19999.00 EUR 17999.09 EUR
37. 16-02-AL06-A019.2101-000007 SIA Ķērkliņi Bioloģisko griķu pārstrādes ceha būvniecība Jaunglūdaiņi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883 100000.00 EUR 70000.00 EUR
38. 16-02-AL06-A019.2101-000013 SIA BLK SERVISS Kokkopības pakalpojumu uzlabošana Saldus un Brocēnu novados Baltkalni, Zirņu pagasts, Saldus novads, p.n. Zirņi, LV-3853 10158.63 EUR 7111.04 EUR
39. 16-02-AL06-A019.2101-000004 SIA Meduspils Jaunu produktu ražošana un tūrisma attīstība Blīdenes pagasta "Kārēs" Kāres, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads 45810.00 EUR 32067.00 EUR
40. 16-02-AL06-A019.2101-000005 Krists Ēberliņš Bišu maizes pārstrādes, tūrisma pakalpojumu izveide dravā un vaska sveču ražošana. Bērzu iela 2-6, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, p.n. Nīgrande, LV-3899 4859.33 EUR 3401.53 EUR
41. 16-02-AL06-A019.2101-000010 SIA Anitas veterinārais serviss Veterināro pakalpojumu modernizēšana un diagnostikas paplašināšana Striķu iela 9, Saldus, Saldus novads, p.n. Saldus-1, LV-3801 18289.00 EUR 12802.30 EUR
42. 16-02-AL06-A019.2201-000011 PSV Saldus novada pašvaldība Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads 49998.39 EUR 44998.54 EUR
43. 16-02-AL06-A019.2201-000004 BDR ''Mēs-Jaunaucei'' Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī Jaunauces pils, Jaunauces pag., Saldus nov., p.n. Jaunauce, LV-3893 50000.00 EUR 45000.00 EUR