Biedrības jaunumi

08aug.

Madonā sākas 2. aktivitāte - Vasaras nometne projekta '4xmāksla' ietvaros

2018-08-08Biedrības jaunums
Vasaras nometne "4xmāksla" norisināsies no 8. -12. augustam, kuras mērķis veicināt bērnu un jauniešu personības izaugsmi, sekmējot māksliniecisko iemaņu attīstību, kā arī lietderīgi un jēgpilni pavadot brīvo laiku. 4 dienu laikā skolēni pilnveidos savas zināšanas un iemaņas dažādās meistarklasē, piemēram, "Asamblāža", "Kadrs no pilsētas. Perspektīve", "Efemērā māksla" un citās, kā arī lekcijās "Eksperimentālā mākslas pieredze", "Augu izmantošana krāsošanā" utt.

Projekta "4xmāksla" mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Lai TOP!