Biedrības jaunumi

27jūl

Noslēgusies 1. aktivitāte projekta 4xmāksla ietvaros

2018-07-27Biedrības jaunums

    Noslēdzies Vasaras plenērs “Izglezno Enguri” projektā “4xmāksla” no 23. - 26. jūlijam, kurš tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

    Vasaras plenērā "Izglezno Enguri" piedalījās 40 dalībnieki  no Saldus rajona attīstības biedrības, Madonas novada fonda, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas Partnerības darbības teritorijām, iegūstot jaunas iemaņas, zināšanas, draugus, kā arī stiprinot sadarbību starp mākslas skolām, veidojot jaunas draudzības saites un padarot Engures novadu vēl skaistāku.

    Plenēra laikā tika apgleznotas 4 autobusa pieturas – Engures, Albatrosa, Ķesterciema un Abragciema pieturas. Skices pieturām veidoja māksliniece Jolanta Gulbe, izvēloties latvju zīmi – Jumi, apspēlējot to dažādās variācijās un piešķirot tam Latvijas sezonalitātes krāsas. Māksliniece vadīja arī mākslas plenēru pie jūras, kura laikā tapa lieliskas gleznas ceļojošajai izstādei. Meistarklasē “Radošais plakāts/afišas dizains. Burtveidoli, kolāža, dažādu tehniku miksēšana, neizmantojot datoru” dalībnieki mācījās no mākslinieces Daces Runčas, veidojot plakātus un afišas un gūstot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par krāsu salikumiem, kā veidot kolāžu un citām noderīgām tēmām.

    Saldus rajona attīstības biedrība vēlas pateikt LIELU PALDIES visiem aktivitātes dalībniekiem, EMMS direktorei Inai Selivanovičai, Engures novada pašvaldībai, atraktīvajai moderatorei Baibai Dornei, māksliniecei Jolantai Balodei, visiem iesaistītajiem pedagogiem, Saldus mākslas skolas direktorei Vēsmai Krūmiņai un, protams, biedrībai “Partnerībai laukiem un jūrai”, tās vadītājai Ilzei Turkai un pārējiem sadarbības partneriem - Madonas novada fondam, Ludzas rajona partnerībai un Kandavas Partnerībai!

    Projekta “4xmāksla” mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.

    Vairāk foto, no Vasaras plenēra “Izglezno Enguri” noslēguma pasākuma skatāmi Biedrības "Partnerība laukiem un jūrai" mājaslapā http://plj.lv/ar-lielu-gandarijuma-sajutu-par-paveikto-nosledzies-makslas-pleners-quotizglezno-enguriquot-kas--not?lang=&p=7756&pp=

     Nākamā aktivitāte – vasaras nometne -  projekta “4xmāksla” ietvaros norisināsies Madonā, kur piedalīsies mākslas skolu vecāko klašu skolēni un pedagogi.

Lai top!