Biedrības jaunumi

28dec.

Apmācības mājražotājiem un amatniekiem starpteritoriālā projekta ietvaros

2017-12-28Biedrības jaunums
Saldus rajona attīstības biedrība kopā ar Kurzemes vietējām rīcības grupām "Darīsim paši!" (Kuldīga), "Talsu rajona partnerība", "Laukiem un jūrai" (Tukums), "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija", "Kandavas Partnerība", sadarbojoties ar Viesnīcu un restorānu mācību centru, Kurzemes tūrisma asociāciju un Kurzemes tūrisma apvienību, īsteno ELFLA 19.3 pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" projektu "Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide".

Aicinām pieteikties arī Saldus un Brocēnu novadu mājražotājus, amatniekus, kā arī tos, kuriem ir interese uzsākt savu darbību mājražošanā vai amatniecībā līdz 2018.gada 8.janvārim, rakstot e-pastu darisim.pasi@gmail.com vai zvanot uz tālruni 27877975.
Projekta ietvaros tiek plānotas vēl šādas aktivitātes :

 1. Seši pieredzes apmaiņas braucieni.

2. Tūrisma maršruta "Ražots Kurzemē" izveide.

3. Noorganizēta ceļošanas akcija "Ražots Kurzemē" (akcijas avīzes tirāža 5000 eksemplāros) un iepazīšanās tūre žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus.

4. Noorganizēts pasākums "Kurzemes diena".

5. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi) un noformēts kopējā vizuālā noformējumā, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji un amatnieki.

 

Lai labs gads!